Què fem?

LLIÇONS DE PEDAGOGIA és un projecte de creació i dinamització d’un espai web sobre formació bàsica en història de l’educació i de la pedagogia en el marc del Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestre de Catalunya (Programa MIF).

Aquest espai virtual està plantejat com:

  • un espai de formació amb textos pedagògics i materials docents de creació pròpia,
  • un centre de documentació amb enllaços amb altres espais relacionats amb la temàtica,
  • un espai innovador, obert, motivador, col·laboratiu, rigorós i útil.

Objectiu general:

  • Millorar la formació dels mestres en continguts d’història de l’educació i de la pedagogia a Catalunya, Europa i el món des del segle XVIII fins a l’actualitat.

Objectius específics:

  1. Elaborar i presentar uns materials propis que analitzin i expliquin l’evolució de l’educació contemporània.
  2. Oferir un catàleg de textos i lectures bàsiques dels clàssics de la pedagogia que donin les claus per entendre l’evolució de la pedagogia contemporània.
  3. Presentar estratègies metodològiques i recursos per donar suport a la docència en història de la pedagogia contemporània.
  4. Aportar els enllaços i possibilitats d’accedir a altres recursos semblants o complementaris: blogs, espais web, documentals, museus virtuals, imatges, centres de documentació, arxius digitals, etc.
  5. Presentar de manera periòdica les principals novetats editorials (en paper i en línia) en aquests àmbits.