Recursos digitals

Altres espais virtuals i adreces d’interès

ESCOLA I HISTÒRIA 2.0

Escola i Història 2.0

Entorn personal d’aprenentatge per a la història de l’educació, que posa a l’abast de la comunitat educativa interessada en conèixer el passat de l’escola per tal de comprendre millor l’educació del present. Plataforma en línia amb un gran nombre de material docent i investigador enfocat cap a l’autoaprenentatge.

PATRIMONI EDUCATIU VALENCIÀ

Seminari_Museu d'Història de l'escola

Plataforma de recuperació, estudi i difusió del patrimoni historicoeducatiu valencià amb una gran quantitat de fonts documentals del País Valencià (biografies, centres educatius, fonts escrites, objectes materials, àudios, vídeos, imatges, etc.).

PATRIMONIO EDUCATIVO

Patrimonio educativo

Espai virtual d’aprenentatge per a la didàctica del patrimoni educatiu amb propostes didàctiques específiques per als diferents nivells educatius, fòrum, publicacions i notícies, així com perfils específics a les xarxes socials.

SOCIETAT D'HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ DELS PAÏSOS DE LLENGUA CATALANA

Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana (IEC)

Web institucional d’aquesta societat fundada el 1979, filial de l’Institut d’Estudis Catalans des del curs 2001-2002 i formada per investigadors de tots els territoris de parla catalana. Conté informació sobre publicacions, seminaris, jornades i activitats dels seus membres.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN

Sociedad Española de Historia de la Educación (SEDHE)

Web institucional d’aquesta societat científica que reuneix investigadors i docents de la història de l’educació, fundada l’any 1989, amb informació sobre activitats científiques i publicacions d’història de l’educació.

SEPHE

Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico-Educativo (SEPHE)

Web institucional d’aquesta societat científica que reuneix investigadors del patrimoni educatiu, fundada l’any 2003, amb informació sobre activitats científiques i publicacions.