Segle XX

  1. Maria Montessori

  2. Rosa Sensat i Vilà

  3. Paulo Freire