Arxius i centres documentació

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA - FONS PER A LA HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ

El Fons per a la Història de l’Educació de la Biblioteca de la Universitat de Girona consta de 2.461 llibres i es va complementant amb donatius de diferents persones (Ferrer, Mestras, Dalmau, Boixadós, Verrié, Pallach, Bargés, Marquès, etc.) vinculades al món de l’ensenyament.

La Biblioteca de la Universitat de Girona té una secció de fons personals i col·leccions especials de personatges rellevants de la vida pública i intel·lectual, la ciència, la història, la filosofia i les humanitats amb l'objectiu de posar-los a l'abast de tothom per millorar l'accés al coneixement i la investigació dels nostres estudiants i professors. Destaquem el Fons Salomó Marquès sobre el magisteri exiliat de Catalunya.

 

BIBLIOTECA ROSA SENSAT – ARXIU HISTÒRIC

La Biblioteca de l'Associació de Mestres Rosa Sensat disposa d'un fons històric d'educació de gran rellevància, que comprèn uns 4.000 llibres i 79 títols de revista anteriors a l’any 1939, fruit del llegat de mestres i pedagogs. Així mateix, la biblioteca té dipositats els arxius personals dels mestres Rosa Sensat, Artur Martorell i Angeleta Ferrer.

Algunes de les col·leccions han estat digitalitzades i són accessibles a Internet en diversos projectes cooperatius:

 

CRAI - BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA – PAVELLÓ DE LA REPÚBLICA

El CRAI Biblioteca del Pavelló de la República es considera un dels arxius-biblioteca més importants del món sobre la Segona República, la Guerra Civil, l'exili, el franquisme i la transició espanyola. També té un fons important sobre sovietisme i sobre història política internacional del segle XX, especialment rellevant en relació amb la Segona Guerra Mundial.

 

 

CRAI - BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA – CAMPUS MUNDET

El CRAI Biblioteca del Campus de Mundet ofereix els fons bibliogràfics de suport als programes docents i de recerca dels ensenyaments impartits a les facultats del campus —Mestre d'Educació Infantil, Mestre d'Educació Primària, Pedagogia, Educació Social, Treball Social i Psicologia— i del màsters d'Educació i Psicologia.

Cal destacar el fons de reserva de llibre de text antic (1789-1970) i col·leccions com el fons bibliogràfic de l’Escola Normal de la Generalitat (1931-1939).

 

BIBLIOTECA I CENTRE DE DOCUMENTACIÓ FRANCESC FERRER I GUÀRDIA – FUNDACIÓ FERRER I GUÀRDIA

La Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia és el centre de documentació de la Fundació i una de les eines que té per a l’estudi i la investigació. Actualment, compta amb més de 3.000 llibres i monografies, 4.000 documents, a més de diverses col·leccions de publicacions periòdiques, fotografies i audiovisuals.

Cal destacar l’Arxiu Francesc Ferrer i Guàrdia que conté llibres, revistes i la reproducció de tot tipus de documentació relacionada amb Ferrer, la seva obra i la seva època.

 

BIBLIOTECA ARTUR MARTORELL – AJUNTAMENT DE BARCELONA

El fons històric de la Biblioteca Artur Martorell conté llibres de text de les èpoques següents: abans de la II República (anteriors a 1931), II República (1931-1939), època franquista fins l'aprovació de la Llei General d'Educació (1939-1970), Llei General d'Educació (1970-1991). Monografies d'història de l'educació, psicologia, pedagogia i didàctica. El fons històric es troba en una zona de reserva d'accés restringit.

La Biblioteca Artur Martorell forma part de la Memòria Digital de Catalunya amb una col·lecció formada per 51 llibres digitalitzats sobre la tasca pedagògica que va dur a terme l'Ajuntament de Barcelona durant el període del 1900 al 1933.

 

ARXIU I MUSEU DE L’EDUCACIÓ DE LES ILLES BALEARS

L'Arxiu i Museu de l'Educació de les Illes Balears es creà oficialment i se'n regulà el funcionament l'any 2001, si bé ja funcionava el curs 95-96.

COL•LECCIÓ DIGITAL DE FONS HISTÒRIC DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

La col·lecció SOMNI té com a objectiu la consulta i difusió pública a través d’Internet del valuós patrimoni bibliogràfic conservat a la Universitat de València i, alhora, preservar-ne la conservació. El catàleg està disponible dins el repositori RODERIC de la mateixa universitat.

 

ARCA – ARXIU DE REVISTES CATALANES ANTIGUES

És un portal d'accés obert que inclou publicacions periòdiques tancades que han estat representatives dins la cultura i la societat catalana. És un dipòsit de preservació digital impulsat per la Biblioteca de Catalunya amb el suport del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC).

 

 

PREMSA HISTÒRICA DIGITALITZADA

És un recurs dins les Guies BibTIC de la Universitat Pompeu Fabra que ofereix un ampli ventall d’enllaços de revistes i periòdics, d’àmbit català, espanyol i internacional,  als quals es pot accedir en format digital.

 

BIBLIOTECA VIRTUAL JOAN LLUÍS VIVES

La Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives és fruit d'un conveni entre la Fundació Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes i la Xarxa d'Universitats que formen l'Institut Joan Lluís Vives. Es pretén, d'una banda, aprofitar, potenciar i difondre al màxim els fons digitalitzats existents a la xarxa i, d'una altra, proposar i fer efectiva l'edició digital de les obres més representatives de la cultura catalana, valenciana i balear.

 

BIBLIOTECA VIRTUAL DE PRENSA HISTÓRICA

La Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, gestionada per la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, és una hemeroteca digital que conté un extens, variat i creixent repertori de premsa històrica i revistes culturals.

 

BIBLIOTECA DIGITAL HISPÁNICA

La Biblioteca Digital Hispánica (BDH) és un recurs en línia de la Biblioteca Nacional de España, que proporciona accés lliure i gratuït a milers de documents digitalitzats: des de monografies impreses, fins a manuscrits, dibuixos, cartells, gravats i atles.

L’HEMEROTECA DIGITAL forma part del projecte Biblioteca digital i ofereix accés a les revistes i premsa històrica de la Biblioteca Nacional.

 

ARCHIVES INSTITUT JEAN-JACQUES ROUSSEAU – GINEBRA

Els Arxius de l'Institut J.-J. Rousseau (AIJJR) de Ginebra preserven i potencien el patrimoni vinculat a l'Institut Rousseau, fundat a Ginebra el 1912. El seu propòsit és recopilar tots els documents relacionats amb les activitats de l'institut, en sinergia amb el moviment educatiu internacional per a un enfocament científic de la infància i l’educació.

 

Institut J.-J. Rousseau (promoció 1928)

 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA EDAD DE PLATA

Aquest arxiu està format per una xarxa de centres d’institucions culturals especialitzades en la cultura espanyola d’aquest període. En destaquem l’arxiu de la Junta para la Ampliación de Estudios.

 

HISTOIRE DU MOUVEMENT DE L’ÉDUCATION NOUVELLE EN FRANCE (1899-1939)

Es tracta d’un espai virtual confeccionat i actualitzat per Laurent Gutierrez que conté una àmplia documentació i els resultats de recerques sobre el moviment de l’Escola Nova a França durant la primera part del segle XX. Els textos que hi trobareu són en francès.

Congrés de Locarno - 1927