Francesc Ferrer i Guàrdia

1859 - 1909

Materials elaborats per:
Joan Soler