Actualitat

XX Coloquio de Historia de la Educación

El proper XX Coloquio de Historia de la Educación "Identidades, internacionalismo, pacifismo y educación (siglos XIX y XX)" tindrà lloc a Monforte de Lemos (Lugo) del 9 al 12 de juliol de 2019. Podrà ser valuós percebre com els impulsos internacionals de diversa procedència han incidit en la transformació educativa. Les identitats, l'internacionalisme i el pacifisme van propiciar diversos i sovint contraposats exercicis, pràctiques i experiències, que val la pena revisar críticament.