Experiències educatives

Després d’una experiència inicial a Neuhof i d’una llarga etapa de reflexió, J.H. Pestalozzi va iniciar un període d’activitat pràctica marcat per tres experiències educatives que es van desenvolupar en diferents llocs: Stans, Burgdorf i, sobretot, Yverdon.

L’Institut d’educació de Pestalozzi a Yverdon serà la seva principal experiència educativa i també la més coneguda i que més reconeixement va merèixer. En aquella institució es va dedicar de ple a desenvolupar una proposta d’educació integral en els àmbits de l’educació intel·lectual, l’educació física i l’educació moral.

La influència posterior de Pestalozzi en la pedagogia contemporània ha estat notable i, encara avui, està considerat com un pedagog clau de la història de l’educació. No és casual que algunes institucions educatives actuals portin el seu nom. Encara que no apliquin les seves propostes educatives, alguns dels seus principis continuen sent vàlids. El Centro experimental Pestalozzi - El Pesta, fundat per Rebeca i Roberto Wild, a l’Equador, és un bon exemple d’una experiència educativa més recent inspirada en Pestalozzi.