Recursos complementaris

Bibliografia bàsica de consulta

González-Agàpito, J. (1989) Rosa Sensat i Vilà, fer de la vida escola. Barcelona: Rosa Sensat/ 

Domènech, S. (1995) Manuel Ainaud i la tasca pedagògica a l'Ajuntament de Barcelona. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Soler Mata, J. (2005) Vint mestres i pedagogues catalanes del segle XX. Un segle de renovació pedagògica a Catalunya. Barcelona: Rosa Sensat.

Articles de revistes

Esteruelas, A.; Garcia-Farrero, J.; Vilafranca, I. (2015) "L'escola de Bosc, cent anys després. Allà on Rosa Sensat va sistematitzar la seva pedagogia", Temps d'Educació, 49, p. 111-133.

https://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/303552

Llista de pàgines web

Llista de pel·lícules i documentals